SAS behöver inte kompensera flygpassagerare

Aktuellt | Publicerad: 2019-08-29

4000 flygavgångar ställdes in när piloterna hos flygbolaget SAS strejkade i våras. Enligt ett nytt myndighetsbeslut handlade det om en extraordinär händelse och därför är inte SAS skyldiga att betala ersättning till de flygpassagerare som drabbades.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har idag meddelat att pilotstrejken som drabbade SAS under april och maj är att klassa som en extraordinär händelse. Det innebär att de konsumenter som ansökt om ersättning för inställda eller försenade flyg inte kommer att kompenseras.

ARN anser att SAS gjorde allt som stod i deras makt för att undvika en strejk. I och med det är bolaget inte skyldigt att betala ut den standardiserade kompensationen enligt EU-förordning 261/2004. Beslutet är även vägledande för framtida bedömningar, uppger ARN.

Läs hela beslutet på ARN:s webbplats

Senaste nyheter