Kommuner ska kontrollera farliga kemikalier i varor

Aktuellt | Publicerad: 2019-01-28

Du som konsument har rätt att få veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner att i samarbete med Kemikalieinspektionen kontrollera hur företagen följer reglerna.

– Att ha kontroll på kemikalierna är avgörande för ett hållbart samhälle. Alla som säljer varor ska kunna ge information till sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

De kemikalier som leverantörer är skyldiga att informera om finns på EU:s kandidatförteckning, en lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen. 

Kemikalieinspektionen betonar att konsumenter inte behöver vara oroliga för farliga ämnen i varor, eftersom det i de flesta fall inte finns akuta risker med att använda enskilda varor.

– För det mesta finns ingen stor risk för konsumenter med att använda varor som innehåller farliga ämnen. Men den totala mängden farliga ämnen från många olika källor kan på sikt orsaka hälso- och miljöproblem, säger Frida Ramström.

Läs hela nyheten på Kemikalieinspektionens webbplats

Tips till konsumenter: Din rätt att få information

Senaste nyheter