Nordic Jump-dom överklagas

Aktuellt | Publicerad: 2019-12-06

Allvarliga olyckor har inträffat i en skumgummigrop vid Nordic Jump AB:s trampolinanläggning i Örebro. Av den anledningen vill Konsumentverket ha domstolens beslut på att den skumgummigrop som finns i trampolinparken är farlig och därför bör förbjudas.

Beslutet överklagades av företaget till förvaltningsrätten som dömde att förbudet skulle upphävas eftersom företaget ansågs ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa risken.

Konsumentverket håller inte med, utan menar att skumgummigropen fortfarande är farlig med hänsyn till de stålbalkar som man riskerar att landa på i gropen. 

Läs hela nyheten på Konsumentverkets webbplast 

Här finner du domen i sin helhet

Senaste nyheter