Medlemskap vid köp av vara

Aktuellt | Publicerad: 2019-07-30

Många konsumenter har hört av sig efter att ha hamnat i ett medlemskap i samband med ett köp av en vara på nätet. Flera upplever att informationen har varit otydlig både vad gäller priset och vad som ingår i avtalet. I vissa fall har krav på betalning för medlemskapet kommit långt efter att konsumenten har gjort köpet.

När du gör ett köp på nätet, ett så kallat distansavtal, ska företaget ge dig klar och begriplig information om varans eller tjänstens innehåll och pris. Om det handlar om ett pågående avtal, så som en prenumeration eller ett abonnemang, ska även kostnaderna per månad anges. Om företaget inte ger sådan information kan du göra en anmälan till Konsumentverket.

Mer om att göra en anmälan på Konsumentverkets webbplats 

När är avtalet giltigt?

Har du godkänt medlemsvillkoren har du ingått ett avtal. Företaget måste upplysa dig om att köpet medför en kostnad för medlemskap för att kunna kräva betalning av dig. Men du måste även godkänna det. Har du inte godkänt villkoren är du inte bunden av dem. Som utgångspunkt är det företaget, som påstår att ni ingått ett avtal, som ska bevisa det.

Tips!

Är du osäker om du har ingått ett avtal eller inte, eller om du och företaget inte kommer överens, så är det bra att du avslutar medlemskapet för att undvika att du får flera fakturor.

Hur lång är preskriptionstiden på konsumentfordringar?

Om du som konsument har köpt en vara eller tjänst av ett företag kan företaget kräva betalning av dig i upp till tre år efter att varan eller tjänsten har levererats. Därefter blir skulden preskriberad, det vill säga den avskrivs. Det är dock viktigt att känna till att dessa tre år kan förlängas och företaget kan ha kvar sin fordran på dig även efter tre år.

Läs mer om preskriptionstid

Kontakta företaget!

Om du anser att du har fått ett felaktigt krav ska du kontakta företaget och bestrida kravet. Det betyder att du meddelar företaget att du inte tänker betala och varför. Om företaget har överlåtit kravet till ett inkassoföretag ska du bestrida kravet dit. Gör det gärna skriftligen och spara en kopia till dig själv.

Fler tips på hur du bestrider ett felaktigt krav

Hur du bestrider inkassokrav och betalningsförelägganden

Senaste nyheter