Magnetisk lera kan innehålla magnet som är farlig för barn

Aktuellt | Publicerad: 2019-03-14

Flera konsumenter har anmält magnetiska leror med en liten stark magnet som "farlig vara" på Konsumentverkets webbplats. Detta efter att allvarliga olyckor inträffat när barn svalt en eller flera magneter.

Konsumentverket har därför köpt in ett antal leror för kontroll. Lerorna har innehållit små och starka magneter som fått plats i Konsumentverkets smådelscylinder, vilket innebär att de är farliga för barn.

Att svälja en magnet kan leda till livshotande skador

Vid de olyckor som inträffat med små och starka magneter har flera magneter svalts (eller en magnet tillsammans med ett annat magnetiskt föremål).

Vad som händer när man sväljer magnetiska föremål är att de dras samman i tarmsystemet och fäster ihop sig på var sin sida av tarmväggen. På grund av den magnetiska kraften mellan föremålen blir det trycksår i tarmen som leder till att det blir ett hål i tarmväggen (tarmen perforeras) med omfattande operationer och livshotande skador som följd.

Så testar du om en magnet är säker

Sätt magneten på kylskåpet med 2 A4-papper mellan magneten och kylskåpet. Om magneten sitter stilla så måste den vara så stor att den inte får plats i smådelscylindern.

Om du inte har någon smådelscylinder är du välkommen att hämta enstaka exemplar för privat bruk hos din närmaste barnavårdscentral alternativt konsumentvägledningen i din kommun.

Vad händer med de leror som anses vara farliga?

De magnetiska lerorna med magnet som Konsumentverket har köpt in har innehållit små och starka magneter som fått plats i smådelscylindern och har hållit fast 17 A4 papper på kylskåpet.

Eftersom dessa leksaker är farliga för barn kommer de att:

  • anmälas i det europeiska varningssystemet RAPEX
  • sannolikt återkallas från konsument

Senaste nyheter