Kontonamn kan vilseleda dig som sparare

Aktuellt | Publicerad: 2019-02-25

Vet du skillnaden på sparkonto och inlåningskonto? Inte? Då är du inte ensam. Bara sex procent vet att den statliga insättningsgarantin inte gäller för inlåningskonton. Det visar Konsumentverkets undersökning.

Ändå marknadsförs inlåningskonton under namnet sparkonto.

–Det är olyckligt eftersom de flesta konsumenter förknippar begreppet sparkonto med den trygghet som insättningsgarantin ger. Att kalla inlåningskonton för sparkonton riskerar att ge spararna en bild av en trygghet som inte finns för den typen av sparande, säger Anna K Hult, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket har, mot bakgrund av undersökningens resultat, granskat samtliga aktiva aktörer på inlåningsmarknaden. Det visar sig att alla marknadsför sina konton under namnet sparkonto, trots att kontona inte omfattas av insättningsgarantin.

Senaste nyheter