Försenad installation vanligaste klagomålet för fiber

Aktuellt | Publicerad: 2019-08-26

Det vanligaste klagomålet till Telekområdgivarna för fiberärenden är leveransförseningar. Konsumenterna klagar på att arbetet med en fiberanslutning inte kommer igång som avtalat, inte går framåt som utlovats, eller inte avslutas i tid.

I många fall handlar de klagomål Telekområdgivarna får in om konsumenter som vill avsluta sina avtal utan kostnad på grund av förseningen, men där leverantören kräver avbeställningsavgift. Konsumenterna upplever det som oskäligt att leverantören vill ta betalt trots att anslutningen inte levererats inom avtalad tid.

— Vad som gäller ska regleras i avtalsvillkoren. För att kunna häva ett avtal utan kostnad ska det handla om en försening som har väsentlig betydelse för konsumenten och också att företaget inte kan visa att förseningen beror på saker som är utanför deras kontroll, alltså saker som de inte haft möjlighet att påverka, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna.

Du kan få hjälp av Telekområdgivarna

Fiberleverantörerna kan ha olika avtalsvillkor och som konsument kan du alltid vända dig till Telekområdgivarna för rådgivning.

Om du anser att din fiberleverantör har oskäliga avtalsvillkor kan du även göra en anmälan till Konsumentverket som har tagit fram en vägledning om fiberanslutningar.

Läs hela nyheten på Telekområdgivarnas webbplats

Senaste nyheter