Energimärkningen på dammsugare borttagen

Aktuellt | Publicerad: 2019-02-26

Kravet på energimärkning för dammsugare har tagits bort i alla EU-länder. Detta innebär att leverantörer och återförsäljare av dammsugare ska ta bort energimärkningen i butik, på internet och i reklam. Ekodesignkraven för dammsugare gäller fortfarande.

Eftersom det inte längre finns energimärkning på dammsugare kommer konsumenter inte kunna använda energimärkningen för vägledning vid köp av dammsugare förrän en ny energimärkning är på plats. Däremot finns det fortfarande krav på dammsugare när det gäller dammupptagnig, maximalt tillåten effekt och ljudnivå (buller).

– Vi ska göra vårt bästa för att underlätta för konsumenter, återförsäljare och leverantörer och vi hoppas att vi snart får en ny och robust energimärkning på plats, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

Mer information om vad borttagningen innebär för tillverkare, återförsäljare och konsument hittar du på Energimyndighetens webbplats

Energimärkningen på dammsugare ogiltigförklarades i EU-domstolen i november 2018 och domen vann laga kraft den 18 januari 2019.

Senaste nyheter