Dom mot Kissie: Reklammarkering i sociala medier måste vara tydlig

Aktuellt | Publicerad: 2019-12-06

Alexandra Media, tidigare Kissie, förbjuds att göra reklam i sociala medier utan att tydligt reklammarkera inläggen.

Domen bygger på tre inlägg som handlar om att sälja mobiltelefoner, där reklam för mobilåtervinning är alltför bristfälligt reklammarkerade.

Det räcker inte att skriva ”i samarbete med” utan det måste tydligt framgå att det är ett betalt samarbete, enligt domen. Det är inte heller tillräckligt om reklammarkeringen kommer i slutet av inlägget.

Liten text och svag färg på texten är andra saker som domstolen anmärker på och inte anser är tillräckligt tydligt.

Läs hela pressmeddelandet på Konsumentverkets webbplats

Senaste nyheter