Skolförsäkringarna ger inte barnen tillräckligt skydd

Aktuellt | Publicerad: 2019-08-29

Nu är alla barn tillbaka i förskolan och skolan. Under skoltid omfattas barnen av skolans olycksfallsförsäkring och den gäller i många fall också på fritiden. Ändå ger inte skolförsäkringen ett tillräckligt skydd eftersom det bara är en olycksfallsförsäkring.

Även om ditt barn har en heltidsförsäkring via skolan gäller den inte för skador på grund av sjukdom. För att få ersättning efter sjukdom krävs en privat barnförsäkring.

– De flesta barn som drabbas av svåra, livslånga handikapp gör det på grund av sjukdom och inte på grund av olycksfall, förklarar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det är när barn får bestående men efter en sjukdom som familjer kan drabbas av de största ekonomiska konsekvenserna. Därför bör man teckna en privat barnförsäkring som komplement till skolförsäkringen. Då kan man få ersättning både vid sjukdom och olycksfall.

Läs hela nyheten på Konsumenteras Försäkringsbyrås webbplats

Här kan du läsa mer om hur du ska tänka när du väljer barnförsäkring

Här kan du jämföra barnförsäkringar

 

Senaste nyheter