Allt färre kommuner har konsumentvägledning

Aktuellt | Publicerad: 2019-05-09

Trenden med minskande konsumentvägledning i kommunerna fortsätter. Misslyckade köp kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen men i 71 kommuner saknas tillgång till hjälp av konsumentvägledare.

Det är femton kommuner fler än ifjol och det lägsta antalet under 2000-talet. I landet saknar totalt 1,4 miljoner invånare tillgång till kommunal konsumentvägledning.

Konsumentverkets årliga kartläggning visar att det visserligen är åtta kommuner som har startat verksamhet sedan ifjol, men tjugotre har lagt ner. Minskningen avspeglas också i krympande resurser till verksamheten.

— Statskontoret publicerade nyligen utredningen, Det oberoende konsumentstödet. Den pekar på att, även om det nationella stödet har blivit mer effektivt och ändamålsenligt kommer det sannolikt även i fortsättningen att finnas konsumenter som behöver träffa en konsumentvägledare. Inte minst med hänsyn till att  det endast är kommunala vägledare som erbjuder personliga möten är minskningen av den kommunala vägledningen bekymmersam säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman.

Läs hela pressmeddelandet

Senaste nyheter