Tänk säkert - skydda din viktigaste information!

Aktuellt | Publicerad: 2018-10-04

1 oktober startade Informationssäkerhetsmånaden, i Sverige och resten av Europa. Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att öka allmänhetens kunskap om informationssäkerhet.

Vill öka medvetenheten

Målsättningen för Informationssäkerhetsmånaden är att öka medvetenheten och höja kunskapen om hur viktigt det är att skydda den information som är av största betydelse för den enskilda personen, familjen eller företaget. Små och enkla förändringar i vårt beteende kan väsentligt minska riskerna för att drabbas av exempelvis kortbedrägerier, id-kapningar eller dataintrång.

Besök kampanjen Tänk säkert på Dinsäkerhet.se och få tips på hur du kan skydda din information på ett bra sätt

Senaste nyheter