Skärpta amorteringskrav på bolån

Aktuellt | Publicerad: 2018-03-01

Från och med den 1 mars gäller nya, skärpta krav på bolån. Du som tar nya lån som är stora i förhållande till din inkomst ska betala av lånet i snabbare takt än förut.

Det skärpta amorteringskravet går ut på att den som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, alltså inkomsten före skatt, ska amortera en procentenhet mer på lånet än vad som gällde tidigare. Syftet är att minska riskerna för sårbara hushåll och är tänkt att leda till att hushållen lånar mindre och köper billigare bostäder.

Konsumenternas bank och finansbyrå har mer information om amorteringskravet på sin webbplats. Dit kan du också vända dig med frågor som rör detta.

Mer om det nya amorteringskravet på Konsumenternas bank- och finansbyrås webbplats

Senaste nyheter