Premiepension får inte säljas via telefon

Aktuellt | Publicerad: 2018-07-02

Från och med 1 juli i år är det förbjudet att marknadsföra eller sälja tjänster och produkter på premiepensionsområdet via telefon. Det innebär att telefonförsäljare inte längre får ringa dig och göra reklam för eller sälja något som rör premiepensioner.

Bakgrunden till lagändringen är att konsumenter råkat ut för oseriösa rådgivare och försäljare, ibland med stora ekonomiska förluster som följd. Pensionsmyndigheten, som har hand om premiepensionen, ringer aldrig upp dig. Däremot finns det företag som säljer tjänster som förvaltning och rådgivning av pensioner.

Innan lagändringen har telefonförsäljning varit tillåten, men avtalet har bara varit giltigt under förutsättning att du skriftligt accepterat det. Nu blir det alltså ett totalt förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Om du ingår ett avtal efter 1 juli som strider mot telefonförbudet är det alltså ogiltigt. Du behöver i så fall inte betala för några tjänster eller produkter.

Mer om förbudet mot telefonförsäljning av premiepension på Pensionsmyndighetens webbplats

Senaste nyheter