Populärt med solel efter höjt installationsstöd

Aktuellt | Publicerad: 2018-07-19

Efter att stödet till solceller för privatpersoner höjdes vid årsskiftet har antalet ansökningar om stöd för att installera energiformen tredubblats.

Från och med årsskiftet höjdes stödet från 20 till 30 procent för privatpersoner som vill installera solenergi. Samtidigt har regeringen skjutit till ytterligare 525 miljoner kronor till stödet under 2018.

Under årets fem första månader sökte drygt 6 153 svenskar stöd för att installera solceller. Motsvarande period under 2017 sökte drygt 2 166 personer.

Samtidigt arbetar Energimyndigheten nu på flera olika sätt för att ytterligare underlätta för villaägare och fastighetsägare att investera i solel. Bland annat har man fått som del i ett uppdrag av regeringen att bygga en webbportal för solel, som kommer lanseras den 31 augusti.

Den kommer att heta Solelportalen och kommer att bli kunskapsnavet i Energimyndighetens satsning på solel.

Mer om stödet för solceller i Energivärlden, en webbplats från Energimyndigheten  

Senaste nyheter