Otydlig information om risker med fondsparande

Aktuellt | Publicerad: 2018-12-28

Konsumentverket har vid en granskning funnit bolag som är otydliga om riskerna med fondsparande. Det handlar både om placering av information på webbsidan, rubriker och innehållet.

Bland bristerna upptäcktes riskinformation som:

  • ligger längst ner i webbplatsens sidfot, bland kontaktinformation och annat,
  • inte har någon egen rubrik eller på annat sätt är markerad,
  • bara syns på enstaka fondsida och inte alla,
  • inte anger att konsumenten kan förlora hela eller delar av sin investering.

Många gånger måste konsumenten skrolla långt ner på webbsidan för att komma till informationen om risk. Webbplatser som inte är mobilanpassade kan också ställa till med problem. I värsta fall hamnar den viktiga riskinformationen utanför fältet som syns i mobilen.

Konsumentverket kommer att ha en dialog med branschen och hoppas på frivilliga rättelser där brister finns i dag. Myndigheten gör därefter en uppföljning för att säkerställa att riskinformationen lämnas på ett korrekt sätt.

Om granskningen av fondbolag på Konsumentverkets webbplats

Läs mer om fonder på Konsumenternas bank-och finansbyrås webbplats

Senaste nyheter