Hur kan jag minska min klimatpåverkan?

Aktuellt | Publicerad: 2018-11-06

Vi behöver alla ändra våra vanor och vårt sätt att konsumera. Det finns mycket som du kan göra redan idag för att minska din klimatpåverkan.

Vår klimatpåverkan är i snitt 11 ton per person och år i Sverige, vilket är avsevärt högre än det globala genomsnittet. För att världen ska kunna hålla den globala temperaturökningen väl under två grader så behöver utsläpp av växthusgaser ner till så långt under 2 ton per person som möjligt till år 2050. Det motsvarar ungefär en Thailandsresa eller ett års genomsnittlig bilåkande.

Alla val vi gör är viktiga

Alla val som vi gör är viktiga och kan bidra till att vi minskar våra utsläpp. Om du känner att just dina val inte påverkar tillräckligt mycket och känns oviktiga – tänk om! Hur du agerar kan också påverka att andra gör mer klimatsmarta val. Genom att resa med flyg mindre ofta, förändra våra matvanor och köpa begagnat istället för nytt gör stor klimatnytta och kan minska din klimatpåverkan med flera ton per år.

Läs om hur du kan minska din klimatpåverkan på Naturvårdsverkets webbplats

Senaste nyheter