Många tatueringsfärger innehåller farliga ämnen

Aktuellt | Publicerad: 2018-05-07

Ungefär en tredjedel av de tatueringsfärger som Läkemedelsverket nyligen har undersökt, visade sig innehålla förbjudna och hälsoskadliga ämnen.

Läkemedelsverket har utfört analyskontroller och märkningskontroller av 34 tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup.

  • 12 produkter visade sig innehålla förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. Av dessa innehöll fem produkter aromatiska aminer, medan åtta produkter innehöll förhöjda halter av arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, zink eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 
  • Analyserna visade också att 14 av 34 produkter innehöll nickel.

De farliga ämnena är förbjudna i tatueringsfärger med anledning av att de misstänks vara cancerframkallande, mutagena (skadar arvsmassan), reproduktionstoxiska (skadar fortplantningsförmågan) eller på grund av deras allergiframkallande egenskaper.

Ställ frågor till tatueraren

De farliga tatueringsfärgerna är nu borta från marknaden, men konsumenter som funderar på att tatuera sig uppmanas att alltid fråga utföraren om färgerna uppfyller reglerna.

På Läkemedelsverkets webbsida finns råd till konsumenter som funderar på att tatuera sig, samt förslag på frågor att ställa till tatueraren du tänkt anlita.

Råd till allmänheten om tatueringsfärger och permanent make-up

Senaste nyheter