Många frågor om brev från Njord lawfirm

Aktuellt | Publicerad: 2018-09-18

Just nu är det många som hör av sig till Hallå konsument angående brev från advokatfirman Njord lawfirm. Brevet innehåller en uppmaning att betala för film som påstås ha streamats eller laddats ner.

Frågor om olaglig fildelning har med upphovsrätt att göra. Upphovsrätt är ett område som ligger utanför de lagar och regler som Konsumentverket arbetar med.

Behöver jag betala?

Det är upp till dig som har fått brevet att bedöma om du ska betala eller bestrida betalningsuppmaningen. En allmän princip är att du kan protestera mot något du inte håller med om. Väljer du att bestrida är det bra att göra det skriftligt. Om du anser att du inte ska betala har du alltid rätt att få frågan prövad av domstol.

Generell information hos Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket (PRV) är den myndighet som arbetar med immaterialrätt och därmed även upphovsrätt. Vill du ha generell information om upphovsrätt kan du kontakta dem.

Du hittar kontaktuppgifter på PRV:s webbplats.

Patent- och registreringsverket kan inte avgöra om du ska betala eller inte. Det är en fråga som domstol får besluta om.

Senaste nyheter