Låg risk med kemikalier i mensskydd

Aktuellt | Publicerad: 2018-06-26

Kemikalieinspektionen har kartlagt innehållet av kemiska ämnen i 35 olika mensskydd. Resultatet visar att det inte förkommer några otillåtna ämnen och myndigheten ser därför ingen anledning till oro.

Kemikalieinspektionens rapport om kemikalier i mensskydd är del av ett regeringsuppdrag om att kartlägga farliga kemiska ämnen i produkter och varor som är tillgängliga för allmänheten. Myndigheten bedömer att hälsorisken är låg vid användning av de mensskydd och andra intimhygienprodukter som har ingått i undersökningen. Alla som använder dessa produkter kan fortsätta att göra det utan att vara oroliga för negativa hälsoeffekter från kemikalier.

Mer om kartläggningen av kemikalier i mensskydd i Kemikalieinspektionens pressmeddelande 

Senaste nyheter