Kontrollera din elräkning

Aktuellt | Publicerad: 2018-06-12

Den senaste tiden har Energimarknadsbyrån tagit emot klagomål mot ett elhandelsföretag som, enligt kunderna, fakturerar ett oskäligt högt elpris. Konsumenter uppmanas därför att undersöka sin elhandelsfaktura och kontrollera vilket elpris som har debiterats.

FRÅGA: Hur vet jag om jag fakturerats ett för högt elpris?

Svar: Kontrollera elhandelsfakturans specifikation för att se vilket elpris du har fakturerats. Enligt de klagomål som inkommit till byrån har elpriset som fakturerats varit i storleksordningen 80 öre/kWh, eller mer, de senaste månaderna. Priset kan jämföras med Energimarknadsbyråns prisexempel som baseras på vanliga prispåslag och börspriser. 

Du hittar mer information om prisexempel hos Energimarknadsbyrån 

FRÅGA: Vad kan jag göra om jag har fakturerats ett oskäligt högt elpris?

Svar: Börja med kontakta företaget och klaga. Du kan begära återbetalning av belopp som överskrider ett avtalat elpris. Se till att alla kontakter med företaget sköts via e-post eftersom du då har ett underlag om det skulle behövas vid en eventuell tvistlösning. Om du vill ha hjälp med att titta på din elräkning så kan du mejla den till Energimarknadsbyrån: synpunkter@energimarknadsbyran.se

FRÅGA: Varför anger inte Energimarknadsbyrån vilket företag klagomålen gäller?

Svar: Syftet med den här informationen är att uppmärksamma konsumenter om att det kan finnas skäl att klaga på eller bestrida kostnader. Behovet av informationen har uppstått på grund av att Energimarknadsbyrån i dagsläget inte har hela bilden av situationen, bland annat därför att det anklagade elhandelsföretaget inte besvarar frågor.

Mer information om klagomålen mot elhandelsföretaget finns på Energimarknadsbyråns webbplats

Senaste nyheter