Förbud mot binära optioner

Aktuellt | Publicerad: 2018-05-02

Enligt ett färskt beslut från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, förbjuds binära optioner i EU när det gäller marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter. Begränsningar införs även för kontrakt som avser prisskillnader, så kallade CFD-kontrakt.

Syftet med beslutet är att skydda konsumenter och stärka investerarskyddet i EU. Såväl binära optioner som CFD-kontrakt ses som särskilt riskfyllda produkter för konsumenter att investera i. Finansinspektionen och Konsumenternas bank- och finansbyrå har ytterligare information om beslutet att förbjuda binära optioner.

Läs Finansinspektionens nyhet om förbudet mot binära optioner

Mer om binära optioner på Konsumenternas bank- och finansbyrås webbplats

Skatteverkets information om binära optioner

Senaste nyheter