Farliga ämnen i squishies

Aktuellt | Publicerad: 2018-06-25

En undersökning från den danska myndigheten Miljöstyrelsen visar att farliga ämnen kan läcka ut från skumleksaker, så kallade squishies.

Squishies är en leksak i mjuk skumplast som är populär bland barn. Miljöstyrelsen i Danmark har gjort mätningar av kemiska ämnen som läcker ut i luften från tolv squishies som köpts i butiker i Danmark och i nätbutiker. Studien visar att alla de tolv squishies som testades avger farliga ämnen i halter som kan innebära en hälsorisk för barn om de utsätts för ämnena under lång tid.

Kemikalieinspektionen ger rådet att tills vidare undvika att köpa squishies och även försöka undvika att ha squishies hemma för att skydda barn från att utsättas för farliga ämnen. 

Mer om farliga ämnen i squishies på Kemikalieinspektionens webbplats

Senaste nyheter