Dom mot företagare med sajten trafikenheten.se

Aktuellt | Publicerad: 2018-08-24

Tusentals drabbades när företagaren lanserade sajten trafikenheten.se, då många förväxlade webbplatsen med Transportstyrelsen. Nu har företagaren dömts att betala en marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor och riskerar även vite på sammanlagt fem miljoner kronor.

Domstolen konstaterar att överträdelserna är allvarliga och att företagaren medvetet vilselett konsumenter vilket brutit mot marknadsföringslagen. 

Domstolen utfärdade ett tillfälligt förbud för mannens verksamhet i maj. Domen nu går på samma linje och förbjuder marknadsföringsmetoder som ger intryck av att företagarens webbplats är en myndighet.

Mer om domen om trafikenheten.se i Konsumentverkets pressmeddelande

Senaste nyheter