Dom i målet KO - Airhelp

Aktuellt | Publicerad: 2018-08-20

Patent- och marknadsdomstolen har meddelat dom i målet mellan KO och företaget Airhelp och dess dotterbolag. Företagen säljer tjänsten att hjälpa konsumenter att få ut ersättning från flygbolag vid förseningar och inställda flyg. De kan också driva mål i domstol mot flygbolag som nekar att betala ut ersättning

Domstolen slår fast att företaget inte får hindra en konsument att säga upp avtalet och vända sig till en annan aktör om hen vill det. Företaget får inte heller bestämma i vilket land en tvist mellan parterna ska avgöras. Det innebär att en svensk konsument måste kunna välja att få en tvist prövad i svensk domstol. Domstolen förbjuder också företaget att bara hänvisa till tysk lag, eller något annat lands lag, utan att berätta för konsumenten att delar av svensk lag ändå gäller. Dessutom får företaget inte ställa formkrav för uppsägning av avtalet om konsumenten vill använda sin ångerrätt.

Läs hela domen i målet KO - Airhelp på konsumentverket.se

Senaste nyheter