Betalningsskyldig trots bedrägeri?

Aktuellt | Publicerad: 2018-06-19

Har du har blivit utsatt för bedrägeri där obehöriga uttag har gjorts från ditt konto? För att du själv ska bli betalningsskyldig ska banken kunna bevisa att du varit grovt oaktsam. Ärenden som prövas i ARN (Allmänna reklamationsnämnden) döms dock från fall till fall och, beroende på omständigheterna, inte alltid till konsumentens fördel.

För att du som bankkund ska kunna bli betalningsskyldig för obehöriga uttag som någon annan gjort, måste banken kunna bevisa att du varit minst grovt oaktsam när det gäller att skydda din kod och följa villkoren. Med grovt oaktsam menas att du ska ha agerat på ett sätt som markant avviker från vad som är normalt beteende.

Det finns dock en skyddsregel i lagen om obehöriga transaktioner, som säger att konsumenter behöver betala högst 12 000 kronor vid grov oaktsamhet.

Läs mer om betalningsskyldighet och ARN:s vägledande beslut på Bank- och finansbyråns webbplats

Senaste nyheter