Publicerad 2017-08-01

Test av tvättmaskiner hjälper dig välja energieffektiva program

Energimyndighetens test av tvättmaskiner visar att det program som används för energimärkningen är energieffektivast och förbrukar mindre vatten, trots att det tar längre tid, jämfört med ett alternativt bomullsprogram på samma tvättmaskin. Tvätten blir lika ren med båda programmen.

Energimyndigheten har testat tvättmaskiner i den effektivaste energiklassen, A+++, med en centrifugering på 1 400 varv per minut och två olika bomullsprogram.

Välj det program tillverkaren använt för energimärkningen

Testet visar att energimärkningsprogrammet är energieffektivast och förbrukar mindre vatten vid normalt smutsad tvätt jämfört med det alternativa bomullsprogrammet på samma tvättmaskin. Det alternativa bomullsprogrammet använder i storleksordningen 88 procent mer energi och upp till 70 procent mer vatten. Tvätten blir mycket ren med båda programmen.

Om du konsekvent tvättar i fylld maskin med det alternativa bomullsprogrammet så kommer energianvändningen att öka till cirka 290 kilowattimmar per år. Det motsvarar då ungefär energianvändningen för en tvättmaskin i energiklass B.

På programvred eller panelen visas vilket program som är energimärkt

På alla nya tvättmaskiner ska det finnas markerat på programvredet vilket 60- och 40-graders program som tillverkaren använt för att få fram informationen på energimärkningen. Symbolen, en stiliserad pil, är lika på alla tvättmaskiner för att du ska kunna välja det program som är energismart och tvättar så rent som möjligt.

Se pilsymbolen och ytterligare information om testet av tvättmaskiner på Energimyndighetens webbplats

Rådet att tvätta en fylld maskin håller fortfarande

I testet ingick att jämföra energianvändningen mellan fylld och halvfylld tvättmaskin. För en 40-graderstvätt tar det i snitt 67 procent mer energi att tvätta två halvfyllda maskiner jämfört med en fylld. Även om tvättmaskinerna har automatisk avkänning och anpassar sig efter hur mycket tvätt det finns i trumman är det fortfarande energismartare att tvätta en fylld maskin än två halvfyllda.

 

 

Tipsa om sidan

Senaste nyheter