Tänk på det här om du köper en fidget spinner

Aktuellt | Uppdaterad: 2017-06-22 | Publicerad: 2017-06-21

Fidget spinners är en populär leksak att köpa till barn. Men det finns några saker att tänka på innan du köper en.

Precis som alltid när du köper en leksak ska du se till att den är anpassad till barnets ålder och förmåga. Fidget spinners innehåller i många fall smådelar, ge därför inte en spinner till barn under tre år.

När du väljer vilken spinner du ska köpa, tänk då på att välja en som är CE-märkt, då ska leksaken uppfylla samtliga krav, även avseende kemikalier. Det är dessutom viktigt att följa de instruktioner och eventuella varningar som finns på leksaken eller dess förpackning. 

En del spinners innehåller små lampor då finns även ett litet batteri, ofta knappcellsbatteri, i dem. Knappcellsbatterier får inte vara lätt åtkomliga för barn i någon ålder, kontrollera gärna detta särskilt noga. Åtgärder för att begränsa att barn kommer åt batteriet är att exempelvis en spärr måste hållas in samtidigt som luckan öppnas eller att luckan är fastskruvad.

Senaste nyheter