Nya regler för hur spel och lotterier får marknadsföras

Aktuellt | Publicerad: 2017-01-02

Vid årsskiftet infördes två nya bestämmelser i lotterilagen. Ändringarna gäller ett förbud mot marknadsföring till barn och ungdomar och en generell bestämmelse om att "måttfullhet måste iakttas".

Lotterilagen reglerar hur spel och lotterier i Sverige får bedrivas. Från och med den 1 januari 2017 får inte marknadsföringen riktas särskilt till barn och ungdomar under 18 år. Vid marknadsföringen måste också måttfullhet iakttas.

Vid bedömningen av om marknadsföringen är måttfull bör en utgångspunkt vara att bild och text ska ge en saklig, balanserad och pålitlig presentation av den marknadsförda spelformen.

Kravet på måttfullhet betyder också att marknadsföringen inte får vara påträngande eller framställa lotterier som något social attraktivt. Det bör inte heller antydas att lotterier kan vara ett alternativ till arbete, en lösning på finansiella problem eller en form av finansiell investering.

Anmäl till Konsumentverket

Konsumentverket och Lotteriinspektionen delar på tillsynsansvaret för de nya bestämmelserna. 

Anmäl marknadsföring till Konsumentverket

Skicka tips till Spelinspektionen

Precis som tidigare gäller att marknadsföringen även måste följa de generella regler som gäller för marknadsföring av alla varor och tjänster enligt marknadsföringslagen.

Senaste nyheter