Mobilförsäkringen kan gälla oavsett simkort

Aktuellt | Publicerad: 2017-02-14

Nu kan din mobilförsäkring gälla oavsett vilket sim-kort du har i mobilen när det inträffar en skada.

Nyligen prövade Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ett ärende där en konsument inte fick någon ersättning för sin skadade telefon. Försäkringsbolaget sa att det berodde på att abonnemangets sim-kort inte satt i telefonen när skadan skedde.

ARN anser att försäkringsbolaget gett intryck av att försäkringen gällde för telefonen. Att försäkringen inte skulle gälla telefonen om den användes med ett annat abonnemang, ansåg ARN var en "oväntad och väsentlig begränsning" som försäkringsbolaget var skyldiga att tala om.

Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats

Senaste nyheter