Företagen Omega 3 Kost Nordic, DR-info och Solbrun Beta dömda

Aktuellt | Publicerad: 2017-03-29

Tre företag som satt i system att locka in konsumenter i abonnemangsfällor döms nu av Patent- och marknadsdomstolen. Även de två männen bakom bolagen hålls personligt ansvariga av domstolen.

Företagen Omega 3 Kost Nordic, DR-info och Solbrun Beta döms alla för att ha brutit mot marknadsföringslagen. Sammanlagt får de betala 325 000 kronor i marknadsstörningsavgift.

Om företagen, eller personerna som drivit dem, fortsätter med samma marknadsföringsmetoder hotas de av ett sammanlagt vite på minst fem miljoner kronor.

2015 stämde Konsumentombudsmannen företagen och personerna bakom. Nu har Patent- och marknadsdomstolen kommit med sin dom.

– Vi ser domen som en framgång. De här företagen har lurat många konsumenter under lång tid. Vi anser att det är bra att domstolen på detta tydliga vis markerar det personliga ansvaret hos de båda männen bakom bolagen, säger processrådet Gunnar Wikström. 

Läs hela nyheten på Konsumentverkets webbplats

Senaste nyheter