Publicerad 2017-12-19

Energiskatten visas annorlunda efter årsskiftet

Vid årsskiftet flyttar energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Om du som konsument brukar jämföra priser på elavtal behöver du tänka på att jämföra rätt uppgifter.

Kostnaden för själva elen du förbrukar kommer att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen.

På Elpriskollen.se visar Energimarknadsinspektionen jämförpriser med energiskatten inkluderad fram till och med sista december. Från och med årsskiftet visas jämförpriser utan energiskatt.

Läs mer om energiskatten på Energimarknadsinspektionens webbplats

Hjälpte artikeln dig?

Senaste nyheter