Bara en våningssäng klarade Konsumentverkets test

Aktuellt | Publicerad: 2017-07-06

I en pågående marknadskontroll har Konsumentverket kontrollerat 17 våningssängar och höga sängar. Bara en säng har godkänts. De andra har brister som i vissa fall är mycket allvarliga.

För att få sälja produkter som ska användas av barn finns särskilda säkerhetskrav som tillverkare måste följa. I en pågående marknadskontroll har Konsumentverket gjort 17 stickprovskontroller av våningssängar och höga sängar, för att se om de klarar de säkerhetskrav som gäller.

I kontrollen har Konsumentverket antingen kontrollerat tillverkarens dokumentation eller köpt in sängen och kontrollerat den i ett laboratorium. Alla nio sängar som skickades till laboratoriet fälldes med anmärkningar om brister eller allvarliga brister. Bland de sängar som det gjordes en dokumentkontroll på, var det bara en säng som uppfyllde säkerhetskraven.

– Vid provningarna upptäcktes en mängd olika fel och brister. Fem av sängarna var riktigt dåliga och bristerna var av sådan karaktär att de kan vålla stora kroppsskador, säger Konsumentverkets utredare Maria Holmberg i ett pressmeddelande.

Hämta en sammanfattning av testresultatet

Konsumentverket har begärt säljstopp och återkallelse

Konsumentverket har begärt att försäljningen ska stoppas av de sängar som inte klarade kontrollen. I de fall där bristerna varit mycket allvarliga har Konsumentverket begärt att återförsäljarna ska göra en återkallelse. Några företag som ingått i kontrollen har ännu inte hunnit att svara på Konsumentverkets krav.

Om du äger en våningssäng som fällts i kontrollen kan du kontakta butiken där du köpte sängen för mer information.

Mer om barnsängar på Hallå konsument  

Om produktsäkerhetslagen på Hallå konsument

Senaste nyheter