Återkallelse av barnskallra

Aktuellt | Publicerad: 2017-06-30

Företaget Brio återkallar leksaken Hammarskallra. Träringarna på hammaren kan spricka och ge upphov till smådelar som kan vara farliga för små barn.

I januari kontaktade BRIO Konsumentverket angående skallran. Av de totalt 39 reklamerade produkter man fått tillbaka finns sju fall där smådelar har konstaterats, och ytterligare 32 fall där sprickor har bildats. Totalt har Brio sålt cirka 30 000 exemplar av produkten.

Om du köpt en sådan skallra

Om du köpt skallran ska du lämna tillbaka den i butiken där du köpt den mot full ersättning. Har du ytterligare frågor kan du kontakta Brio på +46 40 619 40 00 eller info@brio.net

Mer information om återkallelsen finns på Brios webbplats

Senaste nyheter