Förbjudna ämnen hittade i elektriska leksaker

Aktuellt | Publicerad: 2017-02-13

Kemikalieinspektionen har hittat skadliga kemiska ämnen i elva av 60 leksaker som undersökts. Det handlar främst om elektriska leksaker som innehåller bly i lödningarna.

Kemikalieinspektionen har undersökt 60 leksaker från 20 olika företag. Fokus har legat på leksaker som säljs i automater, leksaker från snabbmatskedjor, mjuka klistermärken och elektriska leksaker. I elva av de analyserade leksakerna, motsvarande 18 procent, hittades skadliga ämnen i förbjudna halter.

Det var främst de elektriska leksakerna som inte klarade kraven i kemikalielagstiftningen. Nio av tolv elektriska leksaker som Kemikalieinspektionen undersökte innehöll bly, som kan orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga.

Blyet hittades i lödningar inne i leksakerna, vilket betyder att barn inte kommer åt ämnet vid normal användning. I dessa fall har blyet störst betydelse vid tillverkningen av leksakerna, som avfall eller om det kommer ut i miljön.

Det är företagens ansvar att se till att de leksaker de säljer inte innehåller förbjudna kemiska ämnen.

Läs hela nyheten på Kemikalieinspektionens webbplats

Senaste nyheter