Teleoperatören 0700 utesluts från Telekområdgivarna

Aktuellt | Publicerad: 2016-12-20

Telekområdgivarnas styrelse har för första gången sagt upp avtalet med en ansluten teleoperatör – 0700 Sverige AB – på grund av de problem som företaget orsakat för ett stort antal konsumenter.

Sedan 2015 har teleoperatören 0700 Sverige AB fått hundratals anmälningar mot sig på grund av sitt vilseledande sätt att sälja teleabonnemang via telefon. Hallå Konsument, Post- och telestyrelsen, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna har alla fått ta emot anmälningar och ärenden.

I oktober 2015 stämde Konsumentverket 0700 för att få stopp på företagets aggressiva försäljningsmetoder. I september 2016 fick 0700 ett domstolsbeslut mot sig, som förbjuder företaget att fortsätta marknadsföra sig på samma sätt. Företaget dömdes även att betala en marknadsstörningsavgift.

0700 har brutit mot uppföranderegler

Telekområdgivarna är en organisation som ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Telekområdgivarna finansieras av operatörerna inom branschen; bland andra Bredbandsbolaget, Tele2 och ComHem.

Det är frivilligt att vara med i Telekområdgivarna, men det är ett bra sätt för operatörer att visa att man är seriös och tar ansvar gentemot konsumenter. Telekområdgivarna har uppföranderegler för sina medlemmar när det gäller kontakten med konsumenter, men eftersom 0700 har brutit mot flera av reglerna får företaget inte längre vara anslutna till Telekområdgivarna.

Senaste nyheter