Se upp med oseriösa pensionsrådgivare

Aktuellt | Publicerad: 2016-05-24

Byte av premiepensionsfonder med hjälp av oseriösa rådgivare har uppmärksammats stort i media de senaste dagarna. Här är Pensionsmyndighetens råd till dig som är orolig.

Du kan enkelt se vad du har för premiepensionsfonder och kostnadsfritt byta dina fonder genom att logga in på Pensionsmyndighetens webbplats.

För att göra ett fondbyte krävs antingen e-legitimation eller en blankett som finns på Pensionsmyndighetens webbplats. Blanketten kan även beställas genom myndighetens kundservice på telefonnummer 0771-776 776. Vill du inte göra ett aktivt fondval kan du byta till förvalsalternativet AP7 Såfa.

Beställ blankett för fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats

Om du känner dig lurad

Det finns särskilda regler för finansiella tjänster och telefonförsäljning. Du kan till exempel inte ingå ett avtal om rådgivnings- eller förvaltningstjänster för premiepension över telefon.

I den lagstiftning som ska skydda dig som konsument vid försäljning av rådgivnings- och förvaltningstjänster för premiepension, finns bland annat krav på att avtalet ska vara skriftligt.

Aktivt arbete mot oseriösa aktörer

Om ett säljbolag olagligen har flyttat fonder åt pensionssparare finns det flera åtgärder som Pensionsmyndigheten kan ta till. Åtgärderna kan vara att stoppa fonder, polisanmäla bolag och att kontakta Konsumentverket och Finansinspektionen som är tillsynsmyndigheter för de företag som utför förvaltnings- och rådgivningstjänster.

När Pensionsmyndigheten upptäcker så kallade oegentligheter skickas det ut brev till berörda pensionssparare. Om du själv vill agera mot ett säljbolag kan du vända dig till de ansvariga myndigheterna.

Detta kan du anmäla till Konsumentverket

Mer om hur du anmäler till Finansinspektionen

Senaste nyheter