Om du lämnat fullmakt till Svenska elbolaget

Aktuellt | Publicerad: 2016-04-20

Svenska elbolaget, som har stämts av Konsumentombudsmannen för oseriös telefonförsäljning, uppmanar konsumenter att lämna fullmakt i samband med sina säljsamtal. Så här gör du för att återkalla en fullmakt.

Konsumentombudsmannen (KO) lämnade nyligen in en stämning mot Svenska elbolaget för oseriös telefonförsäljning. Bolaget har systematiskt ringt upp äldre människor och vilselett dem att byta elavtal.

Bolaget styr konsumentens elavtal

Trots stämningen från KO har Svenska elbolaget fortsatt med sina försäljningsmetoder. Det har även visat sig att Svenska elbolaget uppmanar konsumenter att lämna en muntlig fullmakt. En fullmakt ger en person eller ett företag rätt att göra något eller avtala något för en annans räkning. Fullmakten är oftast skriftlig men kan alltså även vara muntlig.

I det här fallet ger fullmakten Svenska elbolaget rätt att hantera konsumentens elavtal. När det befintliga elavtalet löper ut – vilket kan vara flera månader efter säljsamtalet – ger fullmakten Svenska elbolaget rätt att ta över avtalet. KO och Konsumentverket uppmanar konsumenter som har gett fullmakt till Svenska elbolaget att återkalla denna så fort som möjligt.

Så återkallar du en fullmakt

Juridiskt sett måste du som konsument ”återkalla fullmakten” från Svenska elbolaget för att fullmakten ska sluta gälla. Detta bör ske skriftligt, antingen via mejl eller brev. Här är ett förslag på vad du som konsument kan skriva till Svenska elbolaget:

”Härmed återkallar jag med omedelbar verkan fullmakten mellan XX (ditt namn) och Svenska elbolaget som ger bolaget rätt att inhämta uppgifter om mitt elavtal och elförbrukning.” 

Senaste nyheter