Kapitalförsäkringar svåra att förstå

Aktuellt | Publicerad: 2016-02-03

Konsumentverket har granskat den information som konsumenter får ta del av när de placerar sina pengar i kapitalförsäkringar. Alla bolag som ingick i granskningen har visat på brister.

I granskningen av 13 bolag har Konsumentverket gått igenom avtalsvillkor, förköpsinformation och marknadsföring för kapitalförsäkringar. Granskningen visar att informationen om försäkringarna har varit svår att förstå. Dessutom är villkoren i avtalen otydliga och strider i vissa fall mot lagen.

Konsumentverket ser allvarligt på bristerna och kommer följa upp bolagens arbete. Först och främst ska bolagen få en chans att själva rätta till sina fel.

Senaste nyheter