Det här gäller om du drabbas av översvämning

Aktuellt | Publicerad: 2016-06-20

Har du fått översvämning som orsakat skador i din bostad har du rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag, men kostnaden för självrisk och åldersavdrag varierar beroende på bolag.

Alla villa- och fritidshusförsäkringar kan ersätta skador som orsakats av översvämning. För att skadan på din bostad ska betraktas som översvämning ska den ha uppstått i samband med ett skyfall. Skyfall innebär att det regnar minst 1 mm per minut eller 50 mm inom loppet av ett dygn.

Försäkringen täcker då de skador som orsakats av att vatten rinner in från markytan genom ventilen, dörröppningar eller fönster, eller om det inomhus trängt upp vatten genom någon avloppsledning. Försäkringen ersätter inte skador som uppstått på grund av dålig dränering och inte heller skador som drabbar tomtmarken.

Självrisken varierar mellan bolagen

Vad du får betala för självrisk varierar mellan olika försäkringsbolag. Självrisken kan variera från allt mellan 1 500 till 10 000 kronor, och ibland tas självrisken ut som en procentuell del av skadekostnaden. Bolagen kan också göra åldersavdrag om de skadade byggnadsdelarna inte är nya.

Om du anser att kommunen du bor i är ansvarig för skadan, till exempel genom att inte ha ett tillräckligt bra system för att föra bort vattnet, kan du göra en anmälning till kommunen. Syftet med anmälningen är att få ersättning för självrisken och i vissa fall även för åldersavdrag.

På webbplatsen Konsumenternas kan du läsa mer om översvämning

Senaste nyheter