Allergiframkallande ämnen i färg

Aktuellt | Publicerad: 2016-02-25

Det behövs ökade kunskaper bland yrkesmålare om att vattenbaserade färger kan innehålla allergiframkallande ämnen. Den slutsatsen drar Kemikalieinspektionen efter att ha kontrollerat storsäljande inomhusfärger. Ett tillsynsprojektet har genomförts efter rapporter om att fler yrkesmålare drabbas av allergier.

Kemikalieinspektionen har kontrollerat innehållet och märkningen av 15 färger och bindemedel från sju olika företag. De analyserade produkterna är avsedda för väggar, tak eller våtrum och tillhör företagens storsäljare. Kontrollen visar att alla utom en av färgerna som ingått i tillsynsprojektet var rätt klassificerade och märkta enligt EU:s CLP-förordning som trädde i kraft 2015. 

Några av de färgförpackningar som Kemikalieinspektionen kontrollerat har även varit försedda med Astma- och Allergiförbundets märkning Svalan, trots att färgerna innehåller kraftigt allergiframkallande ämnen. Skälet är att märkningen inte gäller allergirisken för den som använder färgen, utan för personer som vistas i ett rum två veckor efter att det målats. Kemikalieinspektionen vill uppmärksamma både yrkesmålare och konsumenter på att vattenbaserade färger med Svalan-märkningen kan innehålla allergiframkallande isothiazolinoner. Analysresultaten i tillsynsprojektet visar inte att Svalan-märkta färger skulle ha lägre halter av ämnena jämfört med de övriga undersökta färgerna.

– Våra analyser visar att Svalan-märkningen inte innebär att en färg är fri från allergiframkallande ämnen. Därför är det viktigt att målarna använder skyddshandskar även om färgen är märkt med Svalan, säger Jörgen Rosberg.

Läs hela nyheten och ta del av tillsynsrapporten på Kemikalieinspektionens webbplats

 

Senaste nyheter