Anmäl rätt om du råkar ut för en cykelolycka

Aktuellt | Publicerad: 2016-04-21

Många cykelolyckor sker när cyklister krockar med bilar eller andra fordon. Men de flesta cyklister som skadas gör det när de kör omkull utan andra inblandade. Ur ett försäkrings- och ersättningsperspektiv är det viktigt vad som orsakade olyckan.

Alla barn och ungdomar under 15 år är skyldiga att använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Det säger den lag som trädde i kraft den 1 januari 2005. Men även om du är äldre än 15 och inte omfattas av lagkravet är ditt huvud förstås inte mindre ömtåligt. 

Det är i många fall huvudet som får ta värsta smällen vid en cykelolycka. Det går fort och du hinner inte ta emot dig. Att använda hjälm är ett enkelt och billigt sätt att slippa svåra hjärnskador. Hjälm minskar risken för att du skadas allvarligt med mer än hälften. 

Om du kört omkull ensam

Om du kört omkull ensam är det troligen fråga om ett olycksfall och då ska du anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar som du omfattas av. Det kan vara individuellt tecknade försäkringar eller en gruppförsäkring via facket eller din arbetsgivare.

Läs mer om olycksfallsförsäkringar på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats

Om dålig väghållning orsakat skada

Om en olycka har orsakats av bristande underhåll av vägen eller dålig halkbekämpning kan du ha rätt till ersättning från den som ansvarar för underhållet. Det kan vara kommunen eller en privat markägare. Då ska du, förutom att anmäla skadan till dina olycksfallsförsäkringar, också begära ersättning från markägaren för dina personskador.

Läs mer om halk- och fallolyckor på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats

Senaste nyheter