Regler för hantering av andras pengar

Aktuellt | Publicerad: 2015-09-04

Reglerna för dem som hanterar andras pengar ska vara tydliga och gemensamma för alla banker. Bankföreningen, Sveriges kommuner och landsting och Svenska fondhandlareföreningens broschyr reder ut eventuella frågetecken i ämnet.

I banksammanhang kallas de som har hand om andras pengar för ställföreträdare. Det är bland annat föräldrarna till omyndiga barn, gode män och förvaltare. Reglerna för vilka rättigheter och skyldigheter som gäller, finns samlade i broschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna - en satsning som Bankföreningen, Sveriges kommuner och landsting och Svenska fondhandlareföreningen ligger bakom.

Broschyren hittar du här

Senaste nyheter