Tips för att minska störningar i mobilnäten

Aktuellt | Publicerad: 2015-08-14

Har du problem med mottagningen på din radio eller tv? Krånglar din mobiltelefon eller någon av dina trådlösa apparater?

Många gånger beror problemen på radioutrustning och tillbehör som används på felaktigt sätt, eller som inte får användas alls i Sverige eller Europa. Post- och telestyrelsen (PTS) tipsar nu om hur man kan minska risken att orsaka störningar.

Tips för att inte orsaka störningar

  • Om man har dålig mobiltäckning inomhus kan en lösning vara att installera en repeater. En repeater är en teknisk utrustning som aktivt använder operatörens radiofrekvenser. Om denna utrustning är av dålig kvalitet och/eller felaktigt installerad kan den ställa till stora problem i operatörens nät. Felaktigt installerade repeatrar orsakar i dag många störningar. Innan man skaffar en repeater bör man fråga sin operatör om både modell och installation. Innan man börjar använda sin repeater måste man också ha fått ett formellt medgivande av sin operatör. I vissa fall vill operatören själv montera och ta ansvaret för en repeater.
  • Vid användning av DECT-telefoner som är sladdlösa telefoner för hem och kontor, är det viktigt att använda modeller som är anpassade för Sverige och Europa. Andra modeller som importeras och inte uppfyller dessa krav stör annan radiokommunikation och är olagliga att använda. Ett sätt att försäkra sig om att utrustningen är rätt anpassad och tillåten att använda är att kontrollera med återförsäljaren att utrustningen har CE-märkning och är inställd för Sverige.
  • Tänk också på att radio-, tv- och mobilstörningar kan bero på andra elektriska och elektroniska apparater i närheten som avger störande elektriskt brus i luften. Tv-antennförstärkare som monteras längs tv-antennkabeln och tv-antenner med inbyggd förstärkare, kan ibland utstråla störningar som påverkar mobilnäten.

Om en operatör upplever störningar från främmande signaler i mobilnäten kan detta anmälas till Post- och telestyrelsen, som då kan genomföra en teknisk utredning för att analysera problemet. Om störningarna visar sig bero på någon annan radiosändning kan PTS, för att begränsa eller lösa problemet, föreslå tekniska lösningar eller vidta rättsliga åtgärder mot den som orsakar problemet.

Senaste nyheter