Skärpta regler ska gynna flygresenärer

Aktuellt | Publicerad: 2015-09-17

Flygbolag som ställer in eller försenar en flight på grund av oförutsedda tekniska problem, har ändå har skyldighet att kompensera passagerarna enligt EU-domstolen.

Under torsdagen kom en ny dom från EU-domstolen som innebär att tekniska fel på flygplan nästan aldrig är att anse som extraordinära omständigheter. Det betyder att en flight som ställs in, på grund av oförutsedda tekniska omständigheter, gör att flygbolaget ändå måste kompensera passagerarna.

Domen kom efter att en holländsk passagerare blev 29 timmar försenad på en KLM-flygning mellan Equador och Amsterdam.

Dolda fabrikationsfel

Dock kan tekniska problem orsakade av dolda fabrikationsfel, eller om flygsäkerheten är hotad till följd av ett terrorhot eller sabotage, göra att passagerare inte blir kompenserade på grund av ett försenat flyg.

Ersättning

EU-reglerna innebär att flygpassagerare som drabbats av förseningar på minst tre timmar, ska kompenseras med mellan 250 och 600 euro. Hur stor ersättning som blir aktuell beror på avståndet.

Läs EU-domstolens pressmeddelande i sin helhet

Läs mer om dina rättigheter vid försenade flyg

Läs mer om dina rättigheter vid inställda flyg

Senaste nyheter