Solel på villataket en hållbar investering

Aktuellt | Publicerad: 2015-06-04

Energimyndighetens test av solceller visar att de klarar det svenska klimatet bra och att det är viktigt att välja rätt växelriktare. Sjunkande inköpspriser och skattereduktion gör att framtiden ser ljus ut för den som vill producera sin egen el direkt från solen.

Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler och nio växelriktare. Tillsammans bildar de ett solcellssystem som kan användas på villatak. Med ett nätanslutet solcellssystem går det att producera egen el och sedan sälja överskottet till elnätet.

– Överlag håller produkterna en bra kvalitet och testet kan hjälpa villaägare, som vill producera sin egen el i valet av solcellssystem, säger Emma Olsson som ansvarar för testet på Energimyndigheten.

Samtidigt har investeringen av solceller för konsumenter blivit mer lönsam. Idag kostar en solcellsanläggning för villa bara en fjärdedel så mycket som för fem år sedan, enligt statistik från Energimyndigheten och Uppsala universitet. Dessutom kan det vara möjligt att få en skattereduktion på den överskottsel som de säljer ut på elnätet. Vid installation kan solcellsägaren även ansöka om solcellstöd eller ROT-avdrag.

– På senare år har hindren för de som vill installera solel på taket blivit mindre. Förutsättningarna börjar falla på plats och det är i dag enklare att ta steget och bli en producerande konsument av el, säger Linus Palmblad på Energimyndigheten.

Läs hela nyheten på Energimyndighetens webbplats

Senaste nyheter