Reklam eller åsikter i bloggen?

Aktuellt | Publicerad: 2015-12-11

Det är inte alltid lätt att veta om innehållet i en blogg är reklam eller personligt tyckande och tänkande. Här får du som bloggläsare tips kring vad du kan tänka på.

För dig om läser bloggar kan det vara bra att tänka på det här:

  • Om bloggaren får ersättning för att skriva om en vara eller tjänst är det reklam.
  • Går det att se vilka inlägg som är reklam i bloggen? All marknadsföring måste tydligt märkas ut.
  • Uppmanar bloggaren barn till att köpa vissa varor eller tjänster? Det är strikt förbjudet i Sverige. Alla under 18 år räknas som barn.
  • Följer bloggaren marknadsföringslagen? Marknadsföringen är otillåten om den är vilseledande, inte följer god marknadsföringssed och om den bedöms ha en negativ påverkan på din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.

Marknadsföringslagen måste följas 

En del bloggar som privatpersoner, andra gör det i företagsform. Ibland är det ett inlägg på Facebook eller filmsnutt på Youtube och ibland är det en mer traditionell webbaserad blogg. Oavsett kanal och oavsett form måste man följa marknadsföringslagen. 

Hjälp att göra rätt

Konsumentverket har märkt att det råder en stor osäkerhet om vad som gäller på bloggområdet. 

För att hjälpa alla bloggare att göra rätt har Konsumentverket tagit fram en vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier.

Vägledningen om marknadsföring i bloggar bland Konsumentverkets publikationer

Här kan du läsa mer om marknadsföringslagen

Anmäl om det bryter mot lagen

Du kan anmäla marknadsföring som bryter mot lagen. Exempelvis om det inte framgår tydligt att det är reklam och vem som är avsändare, eller om informationen är felaktig när det handlar om kvalitet eller pris.

Här kan du göra en anmälan till Konsumentverket om vilseledande marknadsföring

Senaste nyheter