Nyheter i distansavtalslagen prövat av ARN

Aktuellt | Publicerad: 2015-07-10

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har prövat två ärenden som rör säljarens rätt till värdeminskningsavdrag. I två andra ärenden har ARN också prövat om konsumenten ska anses ha blivit kontaktad utanför en affärslokal, en förutsättning för att distansavtalslagen ska gälla.

Enligt lagändringen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som trädde i kraft i juni 2014, har konsumenter rätt att inom 14 dagar ångra ett distansköp även om varan använts. Lagen gäller också alla avtal som träffats utanför en näringsidkares affärslokal.

Om konsumenten ångrar distansköpet har säljaren rätt att göra prisavdrag. Prisavdraget får göras för värdeminskningen som skett om konsumenten använt varan i större utsträckning än vad som behövts för att undersöka den. Säljaren har inte rätt att göra avdraget, om inte information om ångerrätten och villkoren för att använda den getts på ett klart och tydligt sätt innan köpet.
Nu har nämnden prövat ärenden utifrån lagändringarna.

Länk till ARNs webbplats

Senaste nyheter