Nu energimärks uppvärmningsprodukter

Aktuellt | Publicerad: 2015-09-25

Uppvärmning och varmvatten står för den största delen av energianvändningen i ett hushåll. Därför är valet av uppvärmning ett viktigt beslut. Nu får flera uppvärmningsprodukter energimärkning som kan vara till hjälp för villaägare att välja energismart.

Från den 26 september ska alla nya värmepumpar, varmvattenberedare, ackumulatortankar, el-, olje- och gaspannor ha en energimärkning. Den gemensamma energimärkningsskalan gör att olika uppvärmningsalternativ kan jämföras med varandra för att konsumenten enklare ska kunna se vilket alternativ som är mest effektivt och bullrar minst. Under en övergångsperiod kommer det finnas både märkta och omärkta produkter till försäljning.

Läs pressmeddelandet från Energimyndigheten i helhet

Mer information om energimärkning

Senaste nyheter