Lämna in elavfall till butiker

Aktuellt | Publicerad: 2015-10-06

Nu kan du lämna in kasserad elektronik i butiker som säljer elutrustning. De nya reglerna började gälla 1 oktober.

När du köper din nya elprodukt i butiken kan du lämna den uttjänta elprodukten med motsvarande funktion på samma ställe. Exempel på elprodukter är: tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak.

Precis som tidigare kan du även lämna in ditt elavfall på kommunens återvinningscentraler eller på Elektronikåtervinningsföreningens insamlingsställen. Det är viktigt att avfallet hamnar rätt eftersom det kan innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt.

Mer information om avfall finns på Naturvårdsverkets webbplats

Senaste nyheter